23 Şubat 2014 İş Güvenliği Uzmanlığı Yükseltme Sınavı Sınav Uygulama Duyurusu

23 Şubat 2014 İş Güvenliği Uzmanlığı Yükseltme Sınavı Sınav Uygulama Duyurusu

SINAVIN ADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü prim ödeme gün sayısına göre İş Güvenliği Uzmanlığı Sınıf Yükseltme Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Aday; 50 (elli) TL KDV dahil sınav ücretini 03-12 Şubat 2014 tarihlerinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 03-12 Şubat 2014 tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır.

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 17 Şubat 2014 tarihinde  http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.

SINAV YERİ

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, ADANA ve BURSA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)

(Sınava girecek adaylar, sınava girmek istedikleri il tercihlerini sınav başvurusu esnasında yapabileceklerdir.)

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

23 Şubat 2014-Pazar günü,  Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise sınav talep eden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV SORULARI

Prim ödeme gün sayısına göre İş güvenliği uzmanlığı sınıf yükseltme sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 80 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.

A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO

KONU ADI

YÜZDE  (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

10

5

Teknik

40

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ     

Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO

 GRUP ADI

1

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

2

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

 

İLETİŞİM ve DUYURU

 SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

designed by gunerkan 2013 izmir